Hostelling International

สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย หรือในปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนาม Hostelling International Thailand เป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่พักราคาประหยัด (Hostel) ที่มีมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก ใน 70 ประเทศ ผ่านระบบสมาชิกบัตร Hostelling International Card ที่นักเดินทางจะได้รับอัตราค่าที่พักในราคาพิเศษเฉพาะสมาชิก รวมถึงสิทธิส่วนลดตามสถานที่ท่องเที่ยวและบริษัทต่างๆ อาทิ ค่ารถโดยสาร ค่ารถไฟ ค่าแพกเกจทัวร์ ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

9/1/53

บัตรสวิสพาส (Swiss Pass)

ตั๋วรถไฟยุโรป
SWISS TRAVEL SYSTEM


หากคุณวางแผนที่จะท่องเที่ยวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอแนะนำบัตร สวิสพาส (Swiss Pass) ที่ให้สิทธิพิเศษเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะภายในสวิตเซอร์แลนด์ โดยคุณสามารถเลือกเดินทางได้โดยทางรถไฟ รถโดยสาร เรือ รถไฟชมวิว เช่น เบอร์นินา เอ็กซ์เพรซ, กลาเซีย เอ็กซ์เพรซ, โกลเดน พาส, วิลเลียม เทล เอ็กซ์เพรส (สำหรับรถไฟชมวิว จำเป็นต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) รวมถึงการเดินทางโดยรถรางและรถประจำทางภายใน 41 เมือง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บัตรนี้เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า 450 แห่งได้ฟรี (ดูรายชื่อใน www.museumspass.ch ) รวมถึงรับส่วนลด 25 - 50% เมื่อใช้บัตรนี้แสดงเพื่อซื้อตั๋วรถไฟเส้นทางขึ้นภูเขาและตั๋วรถกระเช้าไฟฟ้า- คุณสามารถวางแผนเดินทางและดูตารางรถไฟด้วยตัวท่านเองได้ที่ www.rail.ch

- รายละเอียดและสิทธิประโยชน์ของบัตร Swiss Pass โดยละเอียดดูได้ที่นี่

sts_Magazin_en_ueb_low.pdf

- ในกรณีที่ท่านต้องการซื้อตั๋วเฉพาะเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งท่านสามารถอีเมล์แจ้งเส้นทาง เมืองที่ออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง เวลา เที่ยวรถไฟ เพื่อสอบถามราคาได้ (ดูตารางเวลาจาก www.rail.ch)

วิธีการซื้อบัตรโดยสารรถไฟยุโรปผ่านสมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย

1. อีเมล์มาที่ hi_ecommerce@tyha.org แจ้งชื่อ - นามสกุลภาษาอังกฤษ วัน เดือน ปีเกิดเลขที่ Passport พร้อมชื่อรูปแบบบัตรโดยสาร และรหัสบัตรที่ต้องการจอง ทั้งนี้โปรดแนบสำเนา Passport ของท่านมาด้วย ( บัตรโดยสารรถไฟจะออกในชื่อของท่าน ซึ่งต้องสะกดตรงตามPassport หากท่านให้ชื่อผิด เมื่อออกบัตรโดยสารท่านจะไม่สามารถใช้ได้ ต้องทำการขอคืนเงินอย่างเดียว - เสียค่าปรับและใช้ระยะเวลาคืนอย่างน้อย 45 วัน)

- ในกรณีที่ท่านต้องการสำรองที่นั่งรถไฟประเภทชมวิวเส้นทางต่างๆ หรือเส้นทางที่บังคับว่าต้องจองที่นั่ง - ท่านสามารถอีเมล์แจ้งวัน เวลาและเส้นทางที่ต้องการให้จองได้ (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) หรือท่านสามารถไปจองได้เมื่อเดินทางไปถึงประเทศนั้นๆ [ ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งจากประเทศไทย ประมาณ 10 - 12 ยูโรต่อที่นั่ง ขึ้นกับเส้นทาง แต่หากท่านไปจองเองที่ต่างประเทศ ประมาณ 5 - 6 ยูโรต่อที่นั่ง ]

2. ทางสมาคมจะอีเมล์แจ้งการสำรองบัตรโดยสารรถไฟกลับ ประมาณ 2 - 3 วันทำการ ซึ่งจะมีรายละเอียดรูปแบบบัตร เส้นทาง รายชื่อผู้โดยสาร ราคาบัตรเป็นบาท รวมถึงกำหนด Deadline ที่ต้องออกตั๋ว โปรดตรวจสอบความถูกต้อง เนื่องจากเมื่อออกบัตรแล้วไม่สามารถแก้ไขใดๆได้

3. หากรายละเอียดในข้อ 2 ถูกต้อง กรุณาแจ้งทางสมาคมอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนถึงวัน Deadline โดยทางสมาคมจะถือว่าการโอนเงินจากท่านเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการยืนยันการออกตั๋วโดยสารตัวจริง กรุณาโอนเงินเป็นสกุลเงินบาทตามที่แจ้งในใบสำรองรวมกับค่าออกตั๋ว (สามารถโทรมาสอบถามราคาทั้งหมดอีกครั้งกับสมาคมฯ ก่อนโอนเงินได้) มาที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีเลขที่ < 020-2-46581-0 > ชื่อบัญชี สมาคมบ้านเยาวชนแห่งประเทศไทย (ไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิต เนื่องจากสมาคมฯ ไม่ได้คิดค่า Surcharge ใดๆ) และแฟกซ์ใบสลิป Pay-in ยืนยันการชำระเงินของท่าน (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล+เบอร์โทรมาในใบ Fax) มายังหมายเลขโทรสาร 0-2628-7416 หรือ ส่งสำเนาใบสลิป Pay-in ของท่านในรูปแบบ JPEG หรือ GIF ไฟล์ มายัง hi_ecommerce@tyha.org )

4. หลังจากสมาคมฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงิน ทางสมาคมฯ จะดำเนินการออกบัตรโดยสารรถไฟให้กับท่าน (ระยะเวลา 2 - 3 วันทำการ) และเมื่อบัตรเรียบร้อยแล้วจะโทรแจ้งให้ท่านเข้ามารับบัตรโดยสารรถไฟที่สำนักงานของสมาคมฯ โปรดนำหลักฐานบัตรประชาชนหรือ passport มาแสดงด้วยเมื่อมารับบัตร -- ทางสมาคมฯ ไม่แนะนำให้ส่งบัตรโดยสารรถไฟทางไปรษณีย์ เนื่องจากหากสูญหาย สมาคมฯ ไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ท่านได้ในทุกกรณี -

การเลือกสวิสพาสให้ตรงกับความต้องการของคุณ โดยท่านสามารถเลือกได้ตามรูปแบบการใช้บัตร ได้แก่
ราคาบัตร แบบเดินทางต่อเนื่อง
เงื่อนไข

- เด็กอายุระหว่าง 1-5 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อไม่ต้องการที่นั่งหรือที่นอนส่วนตัว

- เด็กอายุระหว่าง 6-16 ปี สามารถเดินทางฟรีเมื่อเดินทางกับผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 ท่าน (กรุณาแจ้งขอ Free Family Card เพื่อใช้ควบคู่กับบัตรโดยสารในตอนที่จองบัตร Swiss Pass) หรือในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ในราคา 50 % ของราคาผู้ใหญ่

- การทำการคืนตั๋ว จะได้เงินคืน 85% ก็ต่อเมื่อตั๋วไม่มีการใช้ และต้องทำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกตั๋ว

- กรณีตั๋วหายหรือถูกขโมยไม่สามารถทำการ Refund คืนได้คำแนะนำก่อนการใช้บัตรสวิสพาส
ถ้าท่านต้องการใช้สวิสพาสในวันเดินทางมาถึง โปรดอย่าลืมนำสวิสพาสไป Validate ก่อนการใช้ครั้งแรก โดยติดต่อที่ช่องขายตั๋วรถไฟ แล้วยื่นสวิสพาส พร้อมกับพาสปอร์ตของท่านและเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านที่มีชื่อระบุอยู่ในสวิสพาส โดยให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่รถไฟว่าต้องการใช้สวิสพาสในวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประทับตราวันที่เริ่มใช้ พร้อมทั้งลงนามชื่อรับรอง ในกรณีที่ไม่ได้ประทับตรา ท่านต้องรีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วบนรถไฟโดยด่วน เพื่อดำเนินการประทับตราเริ่มใช้ให้ หากไม่มีตรา Validate ท่านจะต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนมาก

France Rail Pass

- ใช้สำหรับการเดินทางในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศส- รวมโมนาโค โดยไม่จำกัดระยะทาง 3 วัน จนถึง 6 วัน ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยการเดินทางนั้นจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้

- ในกรณีที่นั่งรถไฟขบวนพิเศษ ผู้โดยสารสามารถแสดงบัตรนี้เพื่อรับส่วนลด เช่น Eurostar, Thalys, Artesia TGV Lyria, TGV Brussels-France, ELIPSOS TRENHOTEL,ARTESIA, PARIS - LUXEMBOURG,FRANCE - GERMANY BY TGV EST, GERMANY BY NIGHT Train, GENEVE - MEDITERRANEE, Nice - Milan, Day trains between Montpellier and Barcelona or Cartagena.

- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.francerailpass.com
เงื่อนไข -

เด็กที่มีอายุ 4- 11 ปี ณ วันแรกของการเดินทาง ชำระครึ่งราคา
ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ณ วันแรกของการเดินทาง : ฟรี โดยที่นั่งที่นอนใช้ร่วมกับผู้ใหญ่

โบนัส

ท่านสามารถดูรายละเอียดโบนัสที่สามารถใช้บัตรแสดงเพื่อลดค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ บัตรเที่ยวชมในเมืองต่างๆ ทั่วฝรั่งเศสที่นี่

http://www.raileurope.com/rail-tickets-passes/france-pass/travel-bonuses.html

German Rail Pass prices 2009
- ใช้สำหรับการเดินทางในเครือข่ายของการรถไฟแห่งชาติเยอรมนี โดยไม่จำกัดระยะทาง 4 วัน จนถึง 10 วัน ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยการเดินทางนั้นจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้

- สามารถใช้ Pass แสดงเพื่อซื้อตั๋วราคาพิเศษสำหรับเส้นทางรถ Berlin - Warszawa Express, DB-Nachtzug, City Night Line (route from/to Germany), Paris- Germany Night Trainโบนัส
In addition German Rail Pass holders are entitled to the following bonuses:

free travel on boats of the KD Köln-Düsseldorfer German Rhine Line on the rivers Rhine and Moselle. For further details please refer to www.k-d.com
discounted fares on Europabus line "Romantic Road" operated by Deutsche Touring. For further details and bookings please refer to: www.romantic-road-coach.de
discounted fares on the Bayerische Zugspitzbahn rack railway. For further details please refer to www.zugspitze.de
a German Rail Pass also includes Salzburg (Austria) and Basel (Switzerland).
ไม่สามารถใช้ได้กับรถ DB-Nachtzug, DB Urlaubsexpress(UEx)
ดูรายละเอียดโบนัสเพิ่มเติมที่นี่ http://www.raileurope.com/rail-tickets-passes/german-pass/travel-bonuses.html AUSTRIA RAIL PASS

- ใช้สำหรับเดินทางในเครือข่ายรถไฟของออสเตรีย Österreichische Bundesbahnen (Austrian Railways) ระยะเวลา 3, 4, 5, 6, 7 หรือ 8 วัน ภายในช่วงเวลาไม่เกิน 1 เดือน

- บัตรนี้ยังสามารถใช้กับเส้นทางรถไฟเอกชนสาย Raab - Oedenburg Ebenfurter Eisenbahn: Ebenfurth – Sopron ได้ด้วย

ราคาบัตร (ยูโร)แบบ saver ใช้สำหรับเดินทางเป็นกลุ่ม 2-5 คน / เมื่อซื้อบัตรแล้วต้อง Validate บัตรภายในระยะเวลา 6 เดือน
Please note: Children from 6 to 11 years of age travel for half the adult fare. Children under 6 travel for free.
โบนัสพิเศษปี 2009:

Danube river trips with DDSG Blue Danube: scheduled trips Melk – Krems (Wachau), scheduled trips in Vienna, scheduled trips on Sundays only Vienna-Dürnstein- Vienna, Vienna- Orth- Hainburg- Orth- Vienna
For more information please visit DDSG Blue Danube
Danube river trips by Wurm & Köck (Linz to Passau): special rates
For more information please visit Wurm & Köck
Free entrance to the ÖBB-Lounges in Wien Südbahnhof (South Train Station), Wien Westbahnhof (West Train Station), Klagenfurt, Salzburg and Innsbruck Main Train Station สำหรับในกรณีที่ซื้อชั้น 1 เท่านั้นBONUS 2009

Trains

50% reduction on the lines of FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Barcelona - Vallès, Llobregat - Anoia, Ribes de Fresser - Nuria (Rack line) Monistrol de Montserrat - Montserrat (Rack line)
50% reduction on the cable lines of Gelida and Montserrat operated by FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya)
50% discount on FEVE train on routes Santander – Bilbao, Oviedo – Santander, Leon – Bilbao, Oviedo – Ferrol and local lines in Asturias, Galicia, Cantabria, Vizcaya, Leon and Murcia
Access to Sala club lounge. Travelers who have Preferente 1st class train reservation have free access to the Sala club lounge located in several railway stations
Hotels

10% discount for Eurail Pass holders on HUSA-Hotels. (Login: Rail Pass password: Eurailinterrail)
Ferries

20% reduction on the standard passenger fares and cabin fares on crossings from Barcelona to Civitavecchia/Livorno (Italy) operated by Grimaldi Ferries.
20% reduction on the standard passenger fares from Barcelona – Palma de Mallorca/Ciutadella/Ibiza/Mahon, Valencia – Palma de Mallorca, Denia – Ibiza, and various crossings between the Balearic islands operated by Baleria.
Museums and Attractions

50% discount to Railway Museums
Madrid Madrid Paseo de las, 61
Vilanova I la Geltru Barcelona, Pl. Eduard Maristany, s/n
Passport RENFE – Unesco cultural Heritage cities : Free to pass holders, available at the main train stations. After having the Passport stamped at a minimum 7 different cities the pass holder will be eligible to win free trips to the heritage destinations

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น